Haruko
/hotpocket/ - Hotpockets
>he's a janitor >on the internet >on an anime imageboard >he does it for free >he takes his "job" very seriously >he does it because it is the only amount of power & control he will ever have in his pathetic life >he deletes threads he doesn't like because whenever he gets upset he has an asthma attack >he deletes threads he doesn't like because they interfere with the large backlog of little girl chinese cartoons he still has to watch >he will never have a real job >he will never move out of his parent's house >he will never be at a healthy weight >he will never know how to cook anything besides a hot pocket >he will never have a girlfriend >he will never have any friends

Name
E-mail
Subject
Comment
Dont.
File
Password (Password used for deletion)
  • Supported file types are:
  • Maximum file size allowed is 2.00MB.
  • Images greater than 250x250 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 2 unique user posts.

Would you like to operate a board, anon?

File: 1522856035.jpg (62.90KB, 1200x630)
Thumbnail
mumble://195.201.91.242/[email protected]_RU&version=1.2.0

File: 1522423523.png (584.93KB, 606x607)
Thumbnail
>oled Rasta
>tahad teha poistega Nõmmel ühed külmad ühed
>jalakäijatesild.jpg
>olles lõpetanud esimese märjukese tuleb sinu juurde kodanik politsei
>ega Eesti politsei pole najaasi ja Rasta pakitakse autosse
>kõrvades hakkab kumisema Basta - Mama I'm a Criminal
>miilitsat huvitab, kas Rasta rekreatsioonilisi droge ka harrasta, tahab teada, mis peitub nende ilusate silmade taga
>Rasta eluaegse naja- ja napsimehena vastab, et hirmul ongi suured silmad
>onu politsei pole veendunud ja küsib, kas Rasta eilset päeva mäletab...
>kõik, mis meenub on see, kuidas oma tüdrukul tussi sõin
>teen selle saatusliku sammu ja ütlen selle välja kõva ja selge häälega
>vaikus..
>mundris naine surub mul kätt
>no further questions asked
>hingan rahulikult
>viivad mu koju ja järgmine chapter Rasta elus saab läbi

Comment too long. Click here to view the full text.

Delete post [File Only] Password
Reason

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

- Haruko + mitsuba -

  In memory of 314chan's co-founder, goo.